Institut Ramon LLull

CA
EN
ES

Menú

Raül-David Martínez
paris@llull.cat
50, rue Saint-Ferdinand
75017 PARIS, France
Tel. +33 142 66 02 45

L'Institut Ramon Llull a pour objectif la diffusion de la langue catalane et de sa culture sous toutes ses formes et moyens d'expression. L'Institut Ramon Llull est un consortium composé de la Generalitat (Gouvernement) de Catalogne, du Gouvernement des îles Baléares et de la Mairie de Barcelone.

Nova residència virtual a faberllull sobre robòtica

Connaissance.  Olot,  06/05/2020
COMUNICACIÓ

25 participants d’arreu del món que es trobaran virtualment durant una setmana per treballar plegats i compartir projectes i idees
La Residència faberllull «Programació i Robòtica III (6-12 de maig)» serà telemàtica. 25 participants d’arreu del món que es trobaran virtualment durant una setmana per treballar plegats i compartir projectes i idees. Aquest nou format és evidentment una invitació oberta i flexible.

Apuntem alguns detalls sobre el funcionament d’aquesta proposta de residència telemàtica i sobre el projecte Robolot 2020: Programació i Robòtica III (6-12 de maig)

 • La residència virtual viurà en un espai Moodle des d’on podrem coordinar diferents recursos.

 

 • Aquest espai virtual tindrà alguna proposta general, però bàsicament serà un espai comunicatiu. Seguint l’esperit de les residències faberllull, tothom pot presentar el projecte on està treballant aquells dies i crear noves línies de col·laboració.

 

 • Hi haurà també 4 espais temàtics per concretar i garantir unes mínimes línies de treball d’aquesta estada telemàtica.
 • Tots els participants de Faber es podran inscriure lliurement i participar en aquests quatre espais temàtics.
 • Hi haurà una coordinació d’aquests espais temàtics. D’aquesta manera es presentaran uns objectius principals i es faran propostes de treball per cada dia dins de cada un dels espais. En tot cas, serà un espai participatiu on també es poden presentar suggeriments, idees… i desenvolupar altres objectius que no s’hagin plantejat inicialment.
 • Les persones coordinadores podran convidar a altres persones (fora dels participants de Faber) que estiguin col·laborant en els projectes respectius. ◦ Si és útil, aquests espais poden continuar operatius més enllà de les dates de la residència de Faber.
 • Els 4 espais són: «Microblocks», «Snap!», «Espai Maker, disseny 3D» i «IoT i EducaCont». En els dos primers espais la llengua vehicular serà l’anglès i en els altres dos el castellà.
 • Crearem un cinquè espai «Faber-Llull» obert per poder publicar i compartir informacions i materials a la xarxa. Serà l’espai web de l’estada. Només es publicarà el que s’hagi consensuat dins els espais de treball privats.
 • Es prioritzarà la utilització de recursos asíncrons de treball, per permetre el treball de tothom (diferents zones horàries, diferents disponibilitats…), però també s’intentarà fer trobades en línia per afavorir les dinàmiques i una mica més de «contacte humà» del grup. La majoria de les videoconferències seran convocades amb la lògica dels diferents grups. Sí que hi podría haver una trobada virtual de cloenda per poder estar tots junts alhora.

Faberllull, la Residència d’Arts, Ciències i Humanitats de Catalunya a Olot, ha d’anul·lar l’estada en residència presencial de  programació i robòtica educativa, donada la situació actual. En substitució les sessions de treball seran telemàtiques.

Un llenguatge de programació, com el que s’utilitza per programar robots, no és només cosa d’enginyers o d’informàtics amb molts coneixements. Res més enllà de la realitat.

  Logo Institut Ramon Llull
 • Un consortium composé de:

 • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona